Промени в режима за внос и износ на стоки в Румъния

От 01.01.2024 г. румънските компании, които изнасят или внасят стоки и се нуждаят от международен автомобилен транспорт, трябва да докладват това на ANAF и да генерират UIT код за всички стоки, които ще транспортират.

Какво е UIT?

UIT е уникален код, генериран от RO e-Transport System (ANAF), чрез който се идентифицират превозваните стоки. В системата се записват – данните за изпращача и получателя, наименованието, характеристиките, количествата и стойността на транспортираните стоки, местата за товарене и разтоварване, подробности за използваното транспортно средство .

Вносителите и износителите на стоки трябва да предоставят на превозвача този UIT код, който задължително се вписва в документите за превоз.

RO e-TRANSPORT се използва за национален автомобилен транспорт на стоки с висок фискален риск, а вече и за всички стоки, които се превозват с международен автомобилен транспорт. Изискването за предварително деклариране на всички стоки влиза в сила от началото на тази година и е с пробен период, без санкции до 01.07.2024 г.

От 01.07.2024 г. UIT става задължителен и фирмите, които не го използват подлежат на санкции.

Стоки над 500 кг. или над 10 000 RON (2000 евро) подлежат на задължително деклариране в RO e-Transport System за национален и международен автомобилен превоз съгласно Съвместна заповед №. 2545/6316/2022

От 01.07.2024 г. ще се санкционира липсата на деклариране в електронната транспортна система на всички стоки за международен автомобилен транспорт.

Затова е необходимо предварително да информирате получателя в Румъния за вашата доставка. Така той ще има време да генерира UIT код и да ви го предостави. UIT кодът трябва да се впише в ЧМР товарителницата и така на граничния пункт за влизане в страната водачът ще бъде допуснат безпроблемно.

Ако организирате международен транспорт до Румъния, задължително е получателят в Румъния да знае следната информация, за да генерира UIT код:

  • Номер на превозното средство на камиона, който превозва стоките в Румъния
  • Входна (изходна) гранична точка от Румъния
  • Името на превозвача, който извършва този международен транспорт.

Ако номерът на камиона се промени преди доставката, получателят трябва да актуализира информацията в UIT кода.

Повече информация на: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/277404

Акт лоджистик АД предоставя услугата за издаване на UIT код, за всички свои клиенти, които имат нужда от транспорт от и до Румъния.

Станете наш клиент! Почувствайте свободата да се занимавате само с важните за вас неща!

Запитване

suglasie

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече