Индивидуални и интегрирани решения в областта на транспорта и логистиката

АКТ ЛОДЖИСТИК

Услуги

Пълна гама от логистични услуги

28 регулярни групажни линии

Складова площ
от 8800 м²

Индивидуални решения за транспорт и логистика

С Акт Лоджистик получавате

Персонализирани решения

Надежден и сигурен транспорт

Иновативни технологии

Намаляване на разходите за доставка

Скъсяване на сроковете за доставка

Свържете се с нас за оферта

Напред