Информация за вносителите на стоманени продукти от Република Турция

Агенция „Митници“ публикува информация на вниманието на вносителите на стоманени продукти от Република Турция, включени в приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 година за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159 на Комисията от 31 януари 2019 година за налагане на окончателни защитни мерки срещу вноса на някои стоманени продукти (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/159) при внос в Съюза се откриват тарифни квоти за стоките, принадлежащи към някоя от категориите продукти, изброени в приложение I от регламента. Когато съответната тарифна квота е изчерпана или когато вносът на категориите продукти не може да се ползва от съответната тарифна квота, върху категориите продукти, посочени в приложение I, се налага допълнително мито в размер на 25%. 

Пълният текст на Информацията можете да намерите в следните секции на интернет страницата на Агенция „Митници“: 

Информация за бизнеса – Митническа дейност – Правила за произход на стоките – Стоки с непреференциален произход  или Стоки с преференциален произход , както и 

Информация за бизнеса – Митническа дейност – Митнически режими и процедури – Митнически режими – Върнати стоки-приложимо законодателство 

*Източник: Агенция „Митници“  

Запитване

suglasie

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече