Електронна система за проследяване автомобилния транспорт в Румъния от октомври 2022г.

Министерството на финансите на Румъния внедри електронната система RO e-Transport за проследяване на автомобилния транспорт на стоки с висок данъчен риск чрез Правителствена наредба 41/2022. Целта е да се намали укриването на данъци, да се намали разликата в ДДС и да се предотврати незаконната търговия.   Задължението за генериране и изпращане на документи към системата ще започне от 1 октомври 2022 г., а към момента е доброволно. Съгласно изискванията на RO e-Factura, фактурите, преобразувани в предварително дефиниран XML формат, трябва да се издават към централната система RO e-Factura, където ще бъдат верифицирани и валидирани. След това ще бъдат подписани електронно от Министерството на финансите. За да се следи  транспортирането на стоки с висок фискален риск, има определена информация, която трябва да се декларира в RO e-Transport – вида на стоката, характеристики, количество, информация за място на товарене и разтоварване и др. 

Окончателният списък на стоките с висок данъчен риск все още не е финализиран. По предложение на ANAF са следните категории стоки: 

 • Зеленчуци, растения, хранителни корени; 
 • Ядливи плодове, цитрусови кори или пъпеши; 
 • Напитки, алкохолни течности и оцет;  
 • Сол, сяра, пръст и камъни, гипс, вар и цимент; 
 • Дрехи и аксесоари за облекло, плетени или плетени; 
 • Обувки, гети и подобни артикули, части от тези артикули; 
 • Продукти от чугун, желязо, стомана. 

Категориите пътни превозни средства, които трябва да бъдат наблюдавани, са тези с максимална разрешена маса от най-малко 3,5 тона, натоварени с високорискови стоки с обща брутна маса над 500 kg или с обща стойност от повече от 10 000 LEI, свързани с поне една търговска сделка, която е целта на транспортирането.  

Лицата, които имат задължение да се отчитат в новата система от октомври 2022 г. са: 

 • Получател и изпращач, регистрирани в митническата система за високорискови продукти при износ и внос. 
 • Доставчикът в Румъния, в случай на вътрешни сделки или вътреобщностни доставки на стоки с висок данъчен риск. 
 • Бенефициентът в Румъния, в случай на вътреобщностни придобивания на стоки с висок фискален риск. 
 • Депозитарят, за стоки с висок фискален риск, които са предмет на вътреобщностни транзакции при транзит, както за стоки, разтоварени на територията на Румъния за складиране или за формиране на нов транспорт, така и за стоки, натоварени след складиране или след образуване на нова пратка на национална територия от една или повече пратки стоки. 

Превозът на стоки с висок данъчен риск трябва да бъде деклариран в системата на RO e-Transport в рамките на максимум 3 дни преди движението на стоките. 

Какво е ITU код?

След като транспортирането на стоки с висок данъчен риск е декларирано, RO e-Transport система ще създаде номер, който се нарича ITU код .  Това е уникален номер, който идентифицира стоките, които се транспортират на територията на Румъния. Този код трябва да придружава стоките в електронен или физически формат с транспортните документи, така че съответните органи да могат да извършват проверка. ITU кодът е валиден 5 календарни дни от датата на започване на превоза. 

А вие имате ли нужда от надеждна и актуална информация за режима на международните превози?

Свържете се с нас на www.act-logistics.com/ или на имейл адрес: sales@act-logistics.com

Доверете ни се!

Ще оправдаем Вашите очаквания!

 

Запитване

suglasie

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече