INCOTERMS 2020 (МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ТЕРМИНИ 2020)

Incoterms е съкратеното наименование на International Commercial Terms или преведено на български език – МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ТЕРМИНИ. В материала по-долу ще използваме съкращението Incoterms.

Incoterms са набор от правила въведени от Международната Търговска Камара (ICC – International Chamber of Commerce), които се използват в международната търговия.

Дали продавачът или купувачът носи риска от погиване на стоката, както и коя част от разходите за придвижването на стоката от отправната до получаващата точка на доставка ще поеме единият или другият се установява чрез тези правила. 

Попътните разходи, които продавачът и купувачът си поделят според тези правила могат да бъдат за: опаковане, товарене, експедиране, обмитяване, транспортиране, застраховка, документална обработка, товаро-претоварни операции, мита, такси, ДДС и т.н.

През 2020 г. Международната Търговска Камара представи 11 международни търговски термини (Incoterms) описани по-долу:

1) EXW (Ex-works)
При условия на продажба EXW продавачът подготвя и опакова стоката за експедиция. Задължение на купувача е да организира транспортирането, както и да заплати разходите за натоварване, транспорт, товаро-претоварни операции, застраховка и т.н. разходи, които възникват при придвижването на товара.
Рискът от погиване на стоката се носи изцяло от купувача.

2) FCA (Free carrier)
В случай на FCA продавачът предава стоките на превозвача, който е изпратил купувача или на посочен от него представител, директно от своята база или от друго уговорено между страните място.
Разпределението на разходите и рискът са сходни като описаните при EXW и са нагледно представени в таблица в края на тази статия.

3) FAS (Free alongside ship)
При условия на продажба FAS продавачът доставя стоките до посоченото от купувача превозно средство (обичайно това е плавателен съд) на посочения терминал (пристанище).
Разходите и рискът до доставката на посочения терминал се поемат от продавача, а след това – от купувача.

4) FOB (Free on Board)
При продажба FOB продавачът поема обмитяването в отправната дестинация, както и всички разходи до натоварването на транспортно средство (кораб) на стоката, след което разходите и рискът се поемат от купувача.
Купувачът има ангажимент да резервира контейнер, да направи застраховка на товара и да го приеме в получаващото пристанище. В този случай разходите за морски транспорт, застраховка, товаро-разтоварни операции в получаващото пристанище, обмитяването на стоката в получаващата дестинация, включително заплащането на мито и ДДС са за сметка на купувача.

5) CFR/CNF (Cost and Freight)
При продажба CFR/CNF продавачът обмитява пратката в отправната дестинация, доставя я до пристанище (транспортно средство), резервира контейнер и заплаща цената за (морски) транспорт. Останалите разходи са за сметка на купувача.
В този случай цената за митническите формалности в отправната държава, разходите в отправен терминал, навлото за транспорт, както и евентуални износни мита са за сметка на изпращача.
Всички претоварни операции на получаващото пристанище (терминал), митническото оформяне по внос, заплащането застраховка, на мита, такси и ДДС са за сметка на купувача.

6) CIF (Cost Insurance & Freight)
В случай на продажба CIF продавачът обмитява пратката в отправната дестинация, доставя я до пристанище, резервира контейнер и заплаща цената за морски транспорт и застраховка върху стойността на товара. Останалите разходи са за сметка на купувача.
В този случай цената за митническите формалности в отправната държава, разходи в отправен терминал, навлото за морски транспорт, застраховка, както и евентуални износни мита са за сметка на изпращача.
Всички претоварни операции на получаващото пристанище, митническото оформяне по внос, заплащането на мита, такси и ДДС са за сметка на купувача.

7) CPT (Carriage paid to)
В случай на продажба CPT продавачът предава стоките на превозвач или представител на купувача на предварително договорено място.

8) CIP (Carriage & Insurance paid to)
В случай на продажба CIP продавачът предава стоките на превозвач или представител на купувача на предварително договорено място. Разходите за застрахова на стоката до мястото на предаване, както и рискът от погиване са за сметка на изпращача.
CIP е търговски термин на подобен на CIF, но CIF се използва само са морски транспорт.

9) DAP (Delivered at Place)
При условия на продажба DAP продавачът доставя стоките до адреса на получателя, готови за разтоварване.
Продавачът поема както риска така и разходите по обмитяване, товаро-претоварни операции, документална обработка, транспорт в отправната и в получаващата дестинация до адреса на купувача.
Разтоварването е отговорност на купувача.

10) DPU (Delivered at place unloaded)
Това е нов търговски термин въведен през 2020 г. При това условие на продажба освен разходите при условия DAP, продавачът поема дори и разходите и риска за разтоварване на адреса за доставка, посочен от купувача.

11) DDP (Delivery duty paid)
При това условие на продажба продавачът доставя стоките до посочен от купувача адрес, като поема както целия риск от погиване, така и всички разходи по доставката вкл. заплащане на дължимите при внос в получаващата държава мита и ДДС.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече