Питаме изкуствения интелект – Какво е логистика?

Опитвах се да обяснявам по разбираемо какво е логистиката и реших да се обърна към изкуствения интелект (нали всички питат него в последно време). Ето какво ми каза той:

„Логистиката е процесът по планиране, координиране и управление на движението на стоки, информация и други ресурси от едно място на друго. Включва различни дейности като транспорт, управление на запасите, складиране, пакетиране и доставки.
Логистиката е ключов елемент от веригата на доставките, която цели стоките и услугите да стигат до клиентите навреме, на разумна цена и в безупречен търговски вид. 
Правилното управление на логистиката може да помогне на организациите да оптимизират техните процеси, да намалят разходите, да подобрят удовлетвореността на клиентите и да спечелят конкурентни предимства.“ 

„Колко умен е този изкуствен интелект!“, си рекох аз и реших още да питам.  

Ето още какво пише изкуственият интелект запитан по въпроса с кое животно би оприличил логистиката:
„Ако разсъждаваме за логистиката като за процес на планиране, осъществяване и контролиране на движението на стоки и услуги, си представяме животно, което е организирано, ефикасно и има силите да пренася неща. 

В този смисъл можем да оприличим логистиката с мравка. Мравките са известни със способностите си да работят заедно, за да пренасят товари и да изграждат сложни структури. Те имат йерархична организация и всяка мравка има точно определена роля в колонията. Това може да се разглежда като аналог на различните етапи в логистичния процес, в който всеки етап има своите функции по придвижването на стоки. 

Освен с мравки, можем да оприличим логистиката и с товарните животни – магарета, мулета, камили.“ Защо ли? J „Тези животни могат да пренасят тежки товари на дълги разстояния и през вековете са били използвани в транспорта и търговията. Изисквало се е внимателно планиране и управление, за да се подсигури възможността им да пренесат необходимите стоки и да оцелеят по време на пътешествието.“ 

И след всичко това ми става ясно, че колкото и да е умен изкуственият интелект, няма как да ни измести в това занимание.

В заключение можем да кажем, че логистиката е сложна и тежка професия, която изисква умения за планиране, управление и контрол на процеси и хора. Издръжливостта и устойчивостта, както стана ясно, са високо ценени качества, както и способността да се приспособяваме към постоянно променящите се обстоятелства. 
Общоизвестно е, че ако не се говори за нещо, то работи. Колкото повече се обсъжда то, толкова е по-проблемно. Рядко се говори за логистика в днешния свят и затова хората не познават значението на думата и професията. Това е ясен знак, че логистиците се справят повече от добре.  

Респект към всички, които осигуряват гръбнака на модерния свят! 

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече