Извънгабаритни

За транспорта на извънгабаритни стоки са необходими специфични знания и материални ресурси. Разполагаме с опит в този сектор и с мрежа от партньори в европейските държави, което ни позволява да Ви предложим пълна гама от услуги.

 

Екипът на Акт Лоджистик ще Ви предложи решение, съобразено с нуждите ви, като същевременно ще спазим и поетите ангажименти.

 

Транспорт и обработка:

Нашите служители се запознават с Вашите нужди с цел да предложат най-доброто решение – най-подходящите превозни средства и оборудване за товаро-разтоварни операции. Предварително проучваме маршрутите, по които камионът ще премине и при необходимост осигуряваме ескорт на извънгабаритния товар. Свързваме се с отговорните власти, за да получим всички необходими разрешителни за този вид превоз, които се изискват от държавите през които преминава извън-габаритното оборудване.

Нашият опит и нашата мрежа ни дават достъп до всички познати средства в сферата на логистиката на извънгабаритни товари:

  1. Организираме мултимодален транспорт (сухопътен/речен, железопътен транспорт)
  2. Предоставяме извънгабаритни платформи
  3. При товарно-разтоварни и претоварни операции осигуряваме необходимото оборудване, което гарантира безопасността на товарите и е съобразено с размерите и теглото им.
Допълнителни услуги:
  • Застраховки
  • Митнически услуги

Силните ни страни

  • Предварително проучване
  • Прецизно планиране
  • Координация и синхрон при операциите
  • Налично оборудване за превоз на извънгабаритни товари

Нашият опит

Внедряване на производствена единица в канадско промишлено предприятие в България

Организирахме логистиката по внедряването и инсталирането на производствен цех на канадско предприятие в България. За тази цел превозихме три машини до България – от Германия, Франция и Канада.

 

За превоза им беше необходимо извънгабаритно оборудване, осигуряване на разрешителни и ескорт през преминаващите държави. За машината от Канада беше необходимо осигуряването на мулти-модален транспорт през пристанище Варна.

 

 

Всички машини бяха доставени на работната площадка в рамките на една седмица и производството започна успешно в планираните срокове.

Индустрията в България

България предлага благоприятни услови за развитието на индустрията. Страната е кръстопът между ЕС, Русия, страните от ОНД и Близкият Изток, което я прави важен център за търговия.Тя е богата както на природни ресурси така и на професионална работна ръка. Благодарение на стабилната икономика транспортната инфраструктура се развива и подобрява постоянно.

 

 

Като страна фокусирана върху индустрията си, България има добре развити тежка и лека промишленост. Индустрията е вторият най-развит сектор в икономиката на страната. България произвежда близо 10% от хидравличните машини в света и е най-големият производител на цинк, мед и олово за Европа.

 

 

Около 20% от работната ръка на България се е насочила към индустрията, а 14% от производството в сектора е свързано с машиностроене. България е най-големият износител на ток в югоизточна Европа. Други продукти за износ, които са важни за икономиката са военно оборудване и машинни инструменти.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече