Как се изчислява цената за транспорт?

Пишем тази статия, защото често ни задаватe въпроса „Как се изчислява цената на транспорта?“ или „Защо за транспорта на 2 сини топчета плащам колкото за транспорта на 7 жълти?“

Отговорът очевидно не се крие в цвета на топчетата, а в тяхната тежест. За да обясним това в транспорта използваме термина обемно или (тарифно) тегло. Обемното тегло често определя базата за калкулиране на цената за превоз на различните стоки.

  • Как се изчислява обемното тегло?

Като начало въз основа на външните размери на всяка транспортна опаковка (в нашия случай кашон), пресмятаме колко кубични метра е пратката. Ако например имаме да превозим 100 кашона, всеки от които с рамерите на кашона от картинката, пресмятаме реалните кубични метри както следва:

100 бр. * 0,6 м. * 0,5 м. * 0,3 м = 9 м3 (девет кубични метра)

В различните видове транспорт ОБАЧЕ базата за смятане на обемното тегло е РАЗЛИЧНА.

В международния сухопътен транспорт 1 м3 = 333 кг., във въздушния – 1 м3 = 166 кг., а в морския 1 м3 = 1000 кг.

  • По-долу ще пресметнем обемното тегло на пратката за трите вида транспорт.

За транспорт по шосе обемното тегло на пратката ще е 2997 кг:

9 м3 * 333 кг. = 2997 кг.

За транспорт по въздух изчисляваме обемно тегло от 1494 кг.:

9 м3 * 166 кг. = 1494 кг.

За транспорт по море обемното тегло ще е 9000 кг.:

9 м3 * 1000 кг. = 9000 кг.

  • Как ще изчислим цената за транспорт ако всеки от кашоните реално тежи по 25 кг. или общото реално брутно тегло на пратката е 2500 кг.?

При сухопътен транспорт, ще изчислим цената на база на 9м3, тъй като обемното тегло на пратката 2997 кг., е по-голямо от реалното тегло – 2500 кг.

При морски транспорт ще изчислим цената също на база на 9 м3, тъй като обемното тегло на пратката 9000 кг. е по-голямо от реалното тегло 2500 кг.

При въздушен транспорт ОБАЧЕ ще изчислим цената на база реалното тегло на пратката – 2500 кг., тъй като обемното тегло на пратката е 1494 кг. т.е. по-малко от реалното. Ако имате тарифа за въздушен транспорт на база кубични метри (м3) тогава приравняваме реалното тегло към обема както следва: 2500 кг. делим на 166 или 2500/166 = 15,06 м3 и изчисляваме цената за транспорт на база 15,06 м3.

 

Важно!

Правило при всички видове транспорт е цената да се определя на база по-високото от двете тегла –  реално или обемно.

 

За повече подробности ни потърсете на тел: +359 2 807 45 21  или да ни пишете на имейл sales@act-logistics.com .

Екип от професионалисти ще отговорят на вашите въпроси и запитвания.

Доверете се на богатия ни опит!

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече