Какво е логистика? И още – защо рафтовете в магазините (не)останаха празни?

Често ми се случва да се сблъсквам с неразбирането на хората като им кажа, че се занимавам с логистика. Отговорът обикновено е: С какво? Това нещо военно ли беше? 

Действително думата има своите корени във военното дело (то кое ли няма с днешно време) и е била използвана през Втората световна война за снабдяването на армиите на фронта с необходимите им провизии (вода, храна, бойно снаряжение и т.н.), за да могат да продължат военните действия. 

С развитието на технологиите и търговията, с увеличаването на потребителското търсене и с необходимостта клиентите да получават повече, по-бързо и по-удобно, развитието на логистичните вериги за доставки достигна до своята най-висока точка в развитието си. 

 Логистиците са тези, които осигуряват материалите за производство на стоки – навреме, в точното количество и на точното място. Те са тези, които вземат готовите стоки от заводите и по възможно най-бързия и най-ефективния начин осигуряват стоките да достигнат до клиентите – на точното място и в добър търговски вид. 

Без значение дали тези стоки са преминали хиляди километри, дали са били претоварени през 4 склада или са били возени с 5 различни вида транспорт – през морета, океани, планини и реки, те трябва да са в магазините навреме, очакващи своите клиенти.  

 Тази сложност на операциите класира логистиката като отрасъл на инженерството, който създава работещи безпогрешно и безотказно системи от хора, а не от машини. Тя може да се опише и като най-подробна организация за изпълнението на сложна операция.  

Но защо по време на коронавируса, рафтовете по магазините, по-малко в България и повече в други държави, останаха празни? Защото системите от хора изнемогнаха – нямаше кой да доставя стоките в огромния обем, който да отговори на потребителското търсене. Складовете се изпразниха, нямаше достатъчно хора, които да доставят и да наредят стоките по рафтовете на магазините. 

Сега, ако някой ме пита какво е това логистика, отговарям кратко – това са всички дейности, които са необходими, за не останат рафтовете в магазините празни. И познайте – всички вече разбират.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече