За нас

Акт Лоджистик предоставя транспортни и логистични услуги.

Специализирана в групажните превози от и за Европа и Близкия изток, компанията предлага складиране и подготовка на поръчки.

Нашите служители са иновативни и винаги готови да предложат добре премислени логистични услуги в зависимост от нуждите и изискванията на клиентите.

Работа в екип, бързина, спазване на поетите ангажименти, индивидуален подход при изготвяне на оферта, високо ниво на качество и безопасност са основните отговорности, които нашите колеги споделят при изпълнение на всекидневните си задължения.

Благодарение на стратегически разположените си складови локации, Акт Лоджистик предлага подходящи логистични решения за всеки вид бизнес.

Акт Лоджистик е семейна фирма от служители, професионалисти в своята област, изцяло отдадени на работата си. Нашето призвание е да ви предоставим най-добрите услуги, нашето желание е да ви помогнем да създадете стойност.

Акт Лоджистик разполага с необходимото оборудване за управление на складови наличности в София, Варна и Русе. В тези градове имаме и лицензирани складове под митнически контрол.

Акт Лоджистик разполага с информационна система за бърз, лесен и сигурен трансфер на информация. Имаме опит в изграждането на автоматизирани решения за обмен на данни с наши клиенти и партньори.

Говорим на вашия език:

български, английски, немски,

френски, италиански, испански,

руски, румънски, гръцки и турски.

нашата мисия

Акт Лоджистик, лидер в областта на транспорта и логистиката в България поставя нуждите на клиента на първо място. Ние го изслушваме, разбираме и предоставяме услугите с усмивка.

Даваме възможността на нашите клиенти да превърнат фиксираните си разходи в променливи благодарение на пълната ни гама от решения в областта на транспорта и логистиката.

Инвестираме в обучението на служителите си, както и в иновативни решения, за да се развиваме заедно с нашите клиенти.

Нашите ценности

Човещина

Вярваме в хората, уважаваме различията, благодарим за малките жестове, за позитивното мислене, за усмивката и солидарността, помагаме си взаимно в трудни моменти.

Стабилност

С годините сме изградили стабилна и устойчива организация благодарение на пълното реинвестиране на печалбата в дейността на компанията. Лоялността на нашите клиенти и партньори е солидна основа, върху която продължаваме да градим стабилно бъдеще.

 

Гъвкавост

Предлагаме по няколко решения на всеки казус. Търсим нови, които намаляват разходите за нашите клиенти и партньори. Това ни позволява да отговаряме на очакванията им във всяка ситуация.

 

Работим с удоволствие

Създали сме атмосфера на работа във фирмата изградена от честност, солидарност и отговорност, защото се отнасяме добре един към друг. Атмосфера, благодарение на която изпитваме удовлетворение при вида на добре свършената работа.

 

 

Етика

От създаването на компанията спазваме законите, уважаваме всеки един служител, прилагаме добри практики, което ни поставя на високо място в логистичния сектор на българския пазар.

 

 

Качество

Следим внимателно за качеството на предлаганите услуги и спазването на поетите ангажименти. Грижим се за целостта на поверените ни стоки и по този начин за репутацията на нашите клиенти.

Честност

Ние сме честни и открити в отношенията си с клиенти, партньори и доставчици. Това позволява на всички нас да работим по начин, който е в полза на общите интереси.

Професионализъм

Инвестираме постоянно в обучението на нашите служители с цел те непрекъснато да повишават квалификацията си. Създали сме и спазваме „Етичен кодекс“ за поведение. По този начин осигуряваме обслужване с постоянно високо качество. Работата в екип е основата на 4PL услугата, която предлагаме.

 

 

Иновации

Мислим в перспектива като създаваме и адаптираме информационни и транспортни решения, които да са приложими към изискванията на пазара в момента и на неговите очаквания за бъдещето. Благодарение на политиката за иновации успяваме да се адаптираме бързо към очакванията на различните сектори.

Отговорност

Нашите служители работят с отговорност. Това ни позволява да внедряваме нови процеси, да не повтаряме грешките и да подобряваме качеството на нашите услуги в интерес, както на клиентите, така и на доставчиците.

Сертификати

Този стандарт е основан на редица принципи за управление на качеството, а именно пълно фокусиране върху клиента, мотивация и ангажираност от страна на ръководството, процесен подход и непрекъснато усъвършенстване.

ОИО /Одобрен икономически оператор/: сертификат за качество и сигурност на митническите процедури на потоците от стоки и информация.

Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика.

CCI France: Френско-българска търговска и индустриална камара

Camera di Commercio: Италианска търговска камара в България

Карта

ТИРАНА

(АЛБАНИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Време за транзит 48/72ч.

Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

Deleted:

ПОРТО P40

(ПОРТУГАЛИЯ)

Отпътувания:
Петък

Време за транзит 96/120ч. Експресен транспорт

Складове – 2500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

PORTO P40

(PORTUGAL)

Отпътувания:

Петък

Транзитно време 96/120ч. Експресен транспорт

Складове – 5200 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ТАНЖЕР MA

(МАРОКО)

Отпътувания:
Четвъртък, Петък и Събота

Транзитно време 96/120ч. Експресен транспорт

Складове – 3000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

МУСКРОН BE77

(БЕЛГИЯ)

Отпътувания:

Сряда и Петък

Време за транзит 72/96ч. Експресен Транспорт

Вътрешен Транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ЛИЛ FR59

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Време за транзит 72/96 ч. Експресен Транспорт

Складове – 2500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ЛИОН FR69

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Време за транзит 72/96ч. Експрес

Складове – 2100 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

МИЛАНО IT59

(ИТАЛИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Петък

Време за транзит 48/96 ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

КАРПИ IT41

(ИТАЛИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Петък

Време за транзит 48/96 ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

 

МИЛАНО IT20

(ИТАЛИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Петък

Транзитен транспорт 48/96ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

НИЦА FR06

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания:
Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

МЮНХЕН DE85

(ГЕРМАНИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Време за транзит 72/96 ч. Експресен транспорт

Складове – 3500 m2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

МЮЛУЗ FR68

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания
Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Складове – 3000м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БРЕДА NL48

(ХОЛАНДИЯ)

Отпътувания:
Петък

Време за транзит 72/96ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ИСТАНБУЛ АЗИЯ TR34

(САМАНДЪРА – ТУРЦИЯ)

Отпътувания:

Петък и Събота

Транзитно време 24/48 ч.

Складове – 8 000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БУРСА TR16

(ТУРЦИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време 48/72 ч.Експресен транспорт

Скаладове – 8 000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ИЗМИР TR35

(ТУРЦИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време 48/72 ч.

Складове – 8 000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

АТИНА GR51

(ГЪРЦИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък – Петък

Време за транзит 24/48ч.

Вътрешен транспорт
Опасни товари

СОЛУН GR54

(ГЪРЦИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време 24/48ч.

Вътрешен транспорт
Опасни товари

ЩИП MK92

(МАКЕДОНИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Tранзитно време 24/48ч. Експресен транспорт

Складове – 2000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БЕЛГРАД SCG11

(СЪРБИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време 24/48ч.

Митническа обработка
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

КИШИНЕВ MD20

(МОЛДОВА)

Отпътувания:
Сряда и Четвъртък

Време за транзит 48/72 ч.

Митническо обслужване
вътрешен транспорт
опасни товари
дрехи на закачалки

ТЕХЕРАН

(ИРАН)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време- 120 ч.

Митническо обслужване
Опасни товари

ЕРЕВАН

(АРМЕНИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и петък

Транзитно време 144 ч.

Опасни товари

ТБИЛИСИ

(ГРУЗИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Време за транзит 144 ч.

Опасни товари

РОМАН RO61

(РУМЪНИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Четвъртък

Транзитно време 48/72 ч.

Складове – 2000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

СОФИЯ CA

(БЪЛГАРИЯ)

Отпътувания:
от Понеделник до Петък

Транзитно време 24/48ч.

Складове – 8 800 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспор
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ИСТАНБУЛ ЕВРОПА TR34

(HADIMKOY – ТУРЦИЯ)

Отпътувания:

Сряда и Четвъртък
Петък и Събота

Време за транзит 24/48 ч.

Складове – 32 000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
GOH

ВАРНА B

(БЪЛГАРИЯ)

Отпътувания:
от Понеделник до Петък

Транзитно време 24/48 ч.

Складове – 8800 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

РУСЕ R

(БЪЛГАРИЯ)

Отпътувания:

от Понеделник до Петък

Транзитно време 24/48ч.

Складове – 8 800 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БУКУРЕЩ RO07

(РУМЪНИЯ)

Отпътувания
От Понеделник до Петък

Транзитно време 24/48ч.

Складове – 35 000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

 

СИБИУ RO55

(РУМЪНИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Четвъртък

Транзитно време 48/72ч.

Складове – 1000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ОРАДЯ RO41

(РУМЪНИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Петък

Tранзитно време 48/72ч.

Складове – 3000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БУДАПЕЩА H1

(УНГАРИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Време за транзит 48/72ч.

Складове – 2000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ЛОДЗ PL90

(ПОЛША)

Отпътувания:
Четвъртък и Петък

Транзитно време 48/72ч.

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ЛИЛ FR59

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Складове – 2500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ВИЕНА A1

(АВСТРИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Складове – 3500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ОСНАБРЮК DE49

(ГЕРМАНИЯ)

Отпътувания:

Сряда, Четвъртък и Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Складове – 9500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ПАРИЖ FR91

(ФРАНЦИЯ)

Отпътувания:
Сряда, Четвъртък и Петък

Време за транзит 72/96 ч. Експресен транспорт

Складове – 3000 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ЛОНДОН GB

(АНГЛИЯ)

Отпътувания:
Сряда и Петък

Транзитно време 96/120ч. Експресен транспорт

Складове – 3000 м2
Митническа обработка
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БИРМИНГАМ GB

(АНГЛИЯ)

Отпътувания:
Четвъртък

Време за транзит 96/120ч. Експресен транспорт

Складове – 3000 м2
Митническо обслужване
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

НИОР FR79

(ФРАНЦИЯ)

Отпътуване:

Петък

Транзитно време 72/96ч. Eкспресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

БАРСЕЛОНА SP08

(ИСПАНИЯ)

Отпътуване:
Сряда,Четвъртък и Петък

Транзитно време 72/96ч. Експресен транспорт

Складове – 3500 м2
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ТУНИС TN

(ТУНИС)

Отпътувания:
Сряда, Петък и Събота

Време за транзит 192ч.

Складове – 1500 м2
Митническа обработка
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

ВАЛЕНСИЯ SP46

(ИСПАНИЯ)

Отпътувания:
Петък

Транзитно време 96/120ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

МАДРИД SP28

(ИСПАНИЯ)

Отпътувания:
Петък

Време за транзит 96/120ч. Експресен транспорт

Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

КАЗАБЛАНКА MA

(МАРОКО)

Отпътувания:

Четвъртък – Петък – Събота

Транзитно време 192ч. Експресен транспорт

Складове – 1500 м2
Митническа обработка
Вътрешен транспорт
Опасни товари
Дрехи на закачалки

История

2003

Създаване на компанията

2004

Стартираме дейност с международен транспорт на групажни пратки от и за Франция и Турция.

2005

Откриване на първия склад на фирмата в София – 1000 м²

2006

Откриване на офис в Русе

2007

Разширяване на склада в София до 3000 м²

2008

Откриване на склад от 800 м² в Русе

2009

Създаване на митнически отдел и склад под митнически контрол в София

2010

Откриване на офис във Варна

2011

Откриване на склад от 1000 м² във Варна

2012

Сертифициране по ISO 9001:2008

2013

Откриване на нов склад от 3800 м² в София

2014

Откриване на временнен склад във Варна

2015

Нов логистичен център в Русе от 2400 м²

2016

ОИО /Одобрен икономически оператор/ сертификат,
Начало на транспортни дейности към Близкия Изток

2017

Пълноправен член на мрежа за въздушен/морски транспорт

2018

Разширяване на логистичен център София до 5400 м²

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече