Защо трябва да застраховаме стоките върху тяхната стойност при сухопътен транспорт?

Търговците, които превозват товарите си по шосе, обичайно разчитат на застраховката „Отговорност на превозвача“, която да покрие евентуални щети върху стоките по време на транспортирането им.

Възможно ли е обаче да възникнат инциденти и стоката да бъде увредена, без да може да се ангажира отговорността на превозвача по тази застраховка?

Да, възможно е, когато превозвачът и неговите служители не носят отговорност за случилото се.

Пример от практиката:

Възниква ПТП във Франция между два тежкотоварни автомобила -те излизат от пътното платно и се обръщат. Товарите се разпиляват по пътя и по полето около него. Установено е еднозначно, че единият от двамата шофьори е виновен за възникналото ПТП. Водачът на другия автомобил няма никаква вина за инцидента. В този конкретен случай търговецът, собственик на стоката в камиона, шофиран от невинния водач получава отказ за обезщетение по застраховката „Отговорност на превозвача“. Необходимо е той да търси обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност“ на компанията, чийто шофьор е предизвикал инцидента.

Допълнително утежняващо обстановката обстоятелство е, че разходите за спасителните операции и почистване на тревните площи и пътната настилка отново ще бъдат отнесени към застрахователя на виновния водач. Възможно е обаче, ако той не ги покрие, властите на съответната държава, извършили почистването да се обърнат за възстановяване на средствата към търговеца, собственик на товара. В този случай може да се окаже, че освен загубата на стоката ще имате и допълнителни разходи за почистване.

ВАЖНО! Отчитайте до каква степен вашите товари биха довели до замърсяване на околната среда и какви средства биха били необходими за почистване след евентуален инцидент.

За 20-годишния ни опит сме преминали през различни ситуации и поради тази причина  винаги препоръчваме  да се прави застраховка върху стойността на товарите.

А кой носи риска при щети и липси на стоки по време на превоз и кой е платец на навлото за транспорта, можете да откриете тук

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече