Застраховките в международния сухопътен транспорт

Искате да превозите товар по шосе извън България или да доставите стоки от чужбина в страната? Имате много неясноти относно застраховките – ние ще ви помогнем

Чудите се дали да направите застраховка на стоката, която превозвате?

Риск от погиване(1) на товара по пътя има винаги. Ако Вие сте платец на цената за транспорт, най-вероятно и рискът от погиването на товара е за Ваша сметка.

В цената на транспорта обикновено е включена застраховка „Отговорност на превозвача“ или наричана в професионалния жаргон „ЧМР застраховка“. В случай на погиване на стоката, тази застраховка не винаги е достатъчна, за да обезщети платеца. Като всяка отговорност и отговорността на превозвача е ограничена.

А как да определим дали тази застраховка е достатъчна?

Обезщетението по „ЧМР застраховка“ зависи от теглото на товара. Обезщетението за 1 кг. погинал товар е ограничено до 8,33 СПТ2 (специални права на тираж). СПТ e синтетична валута, която се определя от няколко валути и тежестта на икономиките им в международната търговия. Тя променя стойността си на ежедневна база. Подобни стойности са изнесени в този сайт:

SDRs per Currency unit and Currency units per SDR – last five days (imf.org)

Например имате товар, който тежи 1000 кг. на стойност 5000 лв. При евентуалното му погиване обезщетението по ЧМР застраховката ще изчислим така: aко 1 SDR2 = 0.79 EUR, то 1000 кг.*8,33 СПТ = 8330 СПТ*0,79 EUR = 6580.7 EUR или 12870,73 лева. В този случай обезщетението по застраховката e до размера на нанесената щета т.е. до 5000 лева.

Ако имате товар, който тежи 300 кг. на стойност 10 000 лв. ще бъдете само частично обезщетен до размера на отговорността на превозвача изчислена пак по същия начин. Ако 1 SDR(2) = 0.79 EUR, то 300 кг.*8,33 СПТ = 2499 СПТ*0,79 EUR = 1794,21 EUR или 3861,22 лева. Т.е. в този случай ще бъдете обезщетени едва 1/3 от стойността на товара.

Поради тази причина е препоръчителна допълнителна застраховка върху реалната стойност на стоката. Като минимум ви съветваме да се уверите, че Вашият превозвач/спедитор поддържа задължителните застраховки „Отговорност на превозвача“. Ако тази застраховка не е достатъчна, за да покрие целия риск е необходимо да поискате и допълнителна застраховка върху стойността на товара, наричана в професионалния жаргон „Карго застраховка“.

(1) Погивам- умирам, загивам, унищожавам

(2) SDR (СПТ)- Международна разчетна единица/ Специални права на тираж

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече