Спедитор

„Акт Лоджистик” АД е водеща компания в сферата на спедицията и логистиката. Чрез офисите и складовите ни бази в София, Варна, Русе и Истанбул, успяваме да отговорим на нуждите и изискванията на нашите клиенти в цялата страна и извън нея.

В тази връзка търсим да присъединим към екипа в централен офис в Казичене спедитор с опит.

1. Какви ще бъдат твоите отговорности:

– Организиране и проследяване транспорта на пратки съобразно изискванията на клиентите;
– Осъществяване и поддържане на контакти с доставчици на транспортни услуги;
– Търсене на подходящи решения за наемане на транспорт;
– Сключване на договори за транспорт;
– Други задължения, свързани със заеманата длъжност.

2. Идеалният кандидат отговаря на следните изискавния:

– Завършено средно или висше образование;
– Опит в областта на спедицията поне 2 години;
– Владеене на английски език;
– Владеене на френски или турски език е предимство;
– Много добри компютърни умения;
– Много добри организационни умения;
– Отлични комуникативни умения;
– Инициативност и отговорност.

3. Ние предлагаме:

– Трудов договор и осигуровки върху реално полученото възнаграждение;
– Работа в млад и динамичен екип;
– Въвеждащо обучение;
– Допълнително здравно осигуряване;
– Гъвкаво работно време;
– Динамична работна среда;

Ако нашата обява представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на имейл:
hr@act-logistics.com

Данните, представени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и гарантираме конфиденциалност на Вашата кандидатура.

*Първоначалният подбор ще се извърши по документи и само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече