Ценни предмети

Имаме опит в областта на транспорта и логистиката на стоки с висока стойност. Осигуряваме превоза на високо технологични продукти, произведения на изкуството, парфюми и облекло с висока стойност . Изготвяме персонализирани решения за всеки конкретен случай в отговор на изискванията на клиента.

Услугите ни са лицензирани от Lloyd’s Register Quality Assurance.

 

 

Транспорт и логистика:

Транспорта на предметите с висока стойност се осъществява с превозни средства обoрудвани по най-новите стандарти за сигурност – управляваме и проследяваме в реално време камионите по целия им маршрут. Мониторингът се осъществява от външен контролен център.

Логистичните ни центрове също отговарят на всички стандарти за сигурност – във всеки от тях има видеонаблюдение, алармена система и денонощна охрана.

Изпълняваме вашите изисквания:

Очакванията на клиентите са различни в зависимост от вида на стоките. Разполагаме с необходимите средства, за да удовлетворим очакванията на клиентите и да адаптираме нашите услуги съобразно нуждите им. Предоставяме иновативни и сигурни решения, като същевременно намаляваме разходите и поддържаме висококачествени стандарти.

Заедно с клиента определяме процедура за работа съобразно спецификата и изискванията на неговите стоки и се ангажираме да ги спазваме.

Други услуги:
  • Митнически услуги
  • Застраховка
  • Логистични услуги
  • Oпаковане
  • Помощ на вашите служители на място

Силните ни страни

  • Опитен екип, притежаващ знания и умения
  • Управление на цялата логистична верига
  • Необходими материали за превоз на ценни стоки
  • Проучване нуждите на клиента и изготвяне на персонализирано предложение

Нашият опит

Транспортни и логистични услуги за Лувъра

Операцията започна с посещение за оглед на изложбата от произведения на изкуството, които трябваше да бъдат опаковани и транспортирани. Заедно с клиента определяме процедура за работа съобразно спецификата и изискванията на опаковането и транспортирането. Необходимите опаковки бяха специално изработени съобразно размерите на експонатите (дървени каси, специални уплътнители и други аксесоари). Нашият екип под ръководството на двама реставратори от музея на Лувъра опакова цялата изложба и я подготвя за експедиция.

Транспортът на произведенията на изкуството от Париж до София беше осъществен със специален камион оборудван по всички стандарти за сигурност (стандарт TAPA) и ескортиран от нашия екип, придружен от служител на Лувъра.

Разтоварването, разопаковането и подреждането на произведенията в Националната Художествена Галерия от нашите служители се извърши под контрола на управителя на Лувъра.

Това е един от многото случаи, в които организираме транспорт на изложби както в България, така и до различни държави в Европа и Азия.

Няколко пъти повторихме горепосочените операции, за да можем да изложим произведенията в няколко български града и извършихме обратния транспорт на произведенията до Лувъра при същите условия като тези при пристигането им в България.

България: Долината на тракийските владетели

Като една от най-древните държави в Европа, България притежава внушително количество културни и природни забележителности. Безспорно една от тези забележителности е Казанлъшката долина, наричана още Долината на тракийските владетели.

Археолози предполагат, че на територията ѝ съществуват повече от 1500 надгробни могили и подобно на Долината на царете в Египет, в тях са били погребвани тракийски владетели и аристократи. В много от тези гробници са намирани орнаменти и накити, както и погребални техники и признаци на ритуали, чрез които са определяли социалния статут на покойника.

Разкопките и изследванията индикират, че някои от тези гробници датират от III век преди Христа. Долината на тракийските владетели е незаменим източник на културни ценности и разбирания за обществения, стопанския и духовен живот на една древна цивилизация.

Община Казанлък е подала документи, с които Казанлъшката гробница е получила световно признание като паметник на културата в списъка на ЮНЕСКО за Световно културно и природно наследство.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече