Химически продукти

При логистиката на продукти от химическата промишленост нямаме право на грешки. Като логистичен играч, предлагащ високо качество на услугите, Акт Лоджистик отговаря на нуждите и на този сектор. Разполагаме с необходимите материални ресурси и редовно обучени експерти, които постоянно да прилагат стриктно необходимите стандарти за безопасност. В компанията имаме обучен отговорник по логистиката на опасни стоки.

 

 

 

 

Транспорт и логистика:

Осигуряваме транспорта на опасни материали от производствените обекти до лабораториите директно или чрез нашата платформа в София. Стоките се превозват с оборудвани автомобили и се обработват от нашите специално обучени за работа с опасни продукти специалисти. Обръщаме голямо внимание на преценката на нашите служители, които гарантират, че стандартите за безопасност се прилагат на всеки етап от транспорта. По някои групажни линии можем да превозваме опасни товари (с изключение на клас 1, клас 6.2 и клас 7), което позволява намаляване на транспортните разходи.

Решения:

Всяка една компания в областта на химическата промишленост има свои собствени очаквания по отношение на логистиката. Нашите експерти разбират добре от какво точно се нуждаете (бързина на доставката, специфични изисквания на стоките) и предлагат най-подходящото за вашата фирма решение.

 

Уменията ни и способността да ви изслушваме ни позволяват да гарантираме качество, цялост на стоките и сигурност по цялата транспортна верига.

 

Допълнителни услуги:
  • Митнически услуги
  • Правна рамка за превоз на химически продукти
  • Застраховка: върху стойността на стоката

Силните ни страни

  • Постоянно обучаващи се експерти
  • Проучване на потребностите и иновативни предложения
  • Международна мрежа от лицензирани партньори за превоз на опасни товари
  • Управление на цялата логистична верига

Нашият опит

За българска компания в областта на химическата промишленост

 

За нашия клиент извършваме регулярни транспорти на опасни стоки. Събираме стоки от доставчиците му в Белгия и Италия с групажните ни камиони, а от Франция със самостоятелни камиони.

 

Стоките се доставят директно до различните складове на клиента. Част от тях се доставят до неговия склад в България, а останалите до логистична платформа в Румъния.

 

Редовно информираме клиента за движението на стоките му.

Химическата промишленост в България

Както и за много от другите промишлености, географското разположение на България значително подпомага вноса и износа на химическа продукция. Най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода се намира в България. Страната е лидер и в производството на лекарствени продукти, фосфорни и азотни торове.

По данни на Националния Статистически Институт за 2017 химическите продукти са на второ място по внос в страната. Близо 7000 студенти годишно завършват курсове и специалности свързани с химическата промишленост и подобни индустрии. Тези данни показват, че секторът е от голям интерес за бизнеса и потенциалните инвеститори.

В страната успешно развиват своя бизнес фирмите: Solvay, Şişecam Group, Saint Gobain, Air Liquide, Italcementi Group, Lukoil.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече