Текстил

От създаването си до днес Акт Лоджистик АД обслужва клиенти, които работят в областта на текстила. Нашият опит, ресурси и умения ни правят експерт в областта на текстилната логистика. Предлагаме персонализирани, надеждни и иновативни решения за намаляване на разходите и сроковете за доставка, като същевременно поддържаме качество от най-високо ниво.

 

 

 

Платове и аксесоари:

Предлагаме множество логистични операции свързани с транспорта на
суровини.

Превозваме ги от страната производител до шивашките фабрики. При необходимост предоставяме митническо и данъчно представителство, съхранение и управление на наличните суровини и готова продукция.
По Ваши инструкции организираме дистрибуцията им в страната и чужбина.

Винаги имате на разположение опитен специалист, който Ви информира за движението на пратката.

Конфекция:

Организираме транспорта на готовата продукция на закачалки или в кашони директно от шивашките фирми до европейските дистрибуторски центрове, до Вашите складове или директно до магазините.

Нашата партньорска мрежа, специализирана в областта на текстила, ни позволява да осигурим бързи и точни доставки.

 

Допълнителни услуги:
 • Контрол на качеството на суровините в: Турция, Италия и Франция
 • Контрол на качеството на готовата продукция в:  България, Турция и Македония
 • Подготовка на поръчки
 • Застраховки върху стойността на стоките
 • Данъчно представителство за плащане и възстановяване на ДДС в България
 • Експресен транспорт
 • Други индивидуални решения

Силните ни страни

 • Обучени експерти в областта на транспорта на текстилни продукти
 • Подходящи превозни средства, складове и друго специализирано оборудване
 • Управление на веригата на доставки
 • Индивидуални решения

Нашият опит

За известен френски онлайн търговец

Получаваме суровини и аксесоари от европейски и турски доставчици, като
проверяваме количеството и качеството. Транспортираме ги до
дистрибуционния ни център в София, пакетираме ги, съхраняваме ги и ги
въвеждаме в нашата информационна система за следене на складови
наличности. Клиентът ежедневно получава справка за наличностите
си в склада. Следвайки указанията на клиента, доставяме суровините
на неговите български, румънски и македонски производители. Предлагаме
онлайн следене на движението на пратките. Когато продукцията в шивашките
фирми е готова, организираме транспорта на дрехите на закачалки или в
кашони към нашия дистрибуционен център в София, откъдето ги изпращаме
във Франция.

Текстилната промишленост в България

България е стабилна в политическо и икономическо отношение страна. Тя е и една от най-бързо развиващите се икономики в Европейския съюз, по-специално в областта на текстилната и шивашка промишленост.

В България има повече от 2500 малки шивашки фирми, които предлагат качествени и персонални услуги, съобразени с нуждите на клиента. В
сектора работят около 150 000 квалифицирани служители.

Географското положение на България и нейната пътна инфраструктура играят важна роля за текстилната промишленост, като правят закупуването и транспортирането на суровини бързо и евтино. Транспортните коридори, които преминават през страната, допълнително улесняват дистрибуцията между Европа, Турция и страните от Близкия Изток.

Анкета

Уважаеми клиенти,

Оценете услугите ни тук!

Виж повече