БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
?irket
Hizmetler ve ??z?mler
Karayolu Ta??mac?l???
Hava ve Denizyolu Ta??mac?l???
Tekstil Lojisti?i
G?mr?k ve Vergi Temsili
Depolama ve Tedarik Zinciri Y?netimi
T?m Avrupa da k???k hacimli y?klerin da??t?m?
Haber
Ekibimiz
Yararl? Bilgiler

Y?kleme Talimat?Fiyat Talebi?leti?im
Karayolu Ta??mac?l???
Fransa, Belçika, Hollanda, ?spanya,  Almanya ,?talya ve Türkiye’den kar??l?kl? haftal?k parsiyel ç?k??lar 
 
Act Logistics, uygun ta??mac?l?k seçene?ini sa?lar. Avrupa da  20  platformdan  ve Türkiye Bulgaristan ve Romanya ya haftal?k minimum 2  ç?k?? 
Tüm araçlar?m?z uluslararas? yük nakliyesi sözle?mesinin en yeni kurallar?na göre donat?lm??t?r. Zaman ve yükleme s?kl??? garanti alt?ndad?r.  
          
Tehlikeli (ADR) ve Gabari D??? Yükler
 
Her mü?terimizin ihtiyaçlar?na uygun ta??ma modelleri sa?layabiliriz.
                                              
Express Teslimat
 
Çift ?öför ve güven mallar?n?z? k?sa surede yerine ula?t?rma imkan? veriyor.
Araç filomuz 20-40 m3 için ekspres teslimat hizmeti vermektedir.
 
Yurtiçi Da??t?m
 
Act Logistics, tüm Bulgar ve Rumen bölgelerinde yurtiçi da??t?m? garanti eder. Üstelik, Avrupal? ortaklar?m?z ile Avrupa ve Türkiye'nin içinde tüm bölgelere da??t?m imkan?m?z bulunmaktad?r.