БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
Компанията
Услуги и решения
Новини
Нашият екип
Полезна информация

Заявка за товаренеЗапитване за офертаСвържете се с насВход за клиенти и партньори
Новини
Обява за заинтересованите лица и общественост

17.06.2016

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. 2016 г.) 

„Акт Лоджистик“ АД 

с адрес: област София-град, общ. Панчарево, с. Казичене 1532, ул. Трети Март № 1 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: 

„Съхраняване на продукти за растителна защита в съществуващ склад“, с местонахождение: гр. Варна 9009, район Младост, ул. Перла № 26, Западна промишлена зона, Логистичен парк, сграда А2. 

За контакти:  

лице: Надежда Нейкова 

адрес: област София-град, общ. Панчарево, с. Казичене 1532, ул. Трети Март № 1 тел.: 0879 887 075 

e-mail: nadejdan@act-logistics.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Варна – ул. „ Ян Палах“ № 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

Приложение: 

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Обява за заинтересованите лица и общественост

30.05.2016

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. 2016 г.) 

„Акт Лоджистик“ АД 

с адрес: област София-град, общ. Панчарево, с. Казичене 1532, ул. Трети Март № 1 

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

СЪОБЩАВА 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:  

„Планирано изменение на съществуващо предприятие/съоръжение за съхранение на опасни химични вещества – логистична база“ в УПИ V-1376, кв. 3, с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община 

За контакти:  

лице: Надежда Нейкова 

адрес: област София-град, общ. Панчарево, с. Казичене 1532, ул. Трети Март № 1 тел.: 0879 887 075 

e-mail: nadejdan@act-logistics.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org 

Приложение: 

1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Общи условияАкт Лоджистик обединява складовите и офисните си площи

26.08.2013

Oт 01.09.2013 г. Акт Лоджистик обединява всички свои складово-административни площи в с. Казичене, ул. „Трети март”, No. 1.

 

С преместването в с. Казичене, компанията обединява логистичен, терминален/крос-докинг и временнен склад, както и офисната част си в една локация до гр. София. Районът се отличава с много добра фунционалност и комуникативност - в близост до околовръстния път на гр. София, между магистралите Тракия и Хемус, пресечна точка между пътищата от Белград и Истанбул и пътя от Самоков до Ботевградско шосе, както и на 12 км. от центъра на столицата.

 

Новият логистичен център на компанията е конструиран изцяло според специфичните потребности на Акт Лоджистик по отношение на разположението на складови площи, стелажни системи и оборудване. Увеличаването на общия складов капацитет на 4 500 палетни места и използването на модерни технологии ще позволи на компанията да посрещне още по-ефективно, гъвкаво и бързо нуждите на своите клиенти.

 

Акт Лоджистик остава на разположение на познатите телефони.

виж снимката в голям размер Уведомлениевиж снимката в голям размер Промени в работното време по повод на Съединението на Българиявиж снимката в голям размер Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013": Откриване на процедура за определяне на изпълнител

02.09.2011г.

В раздела "Полезна информация" може да намерите документите, свързани с процедурата.