БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
Companie
Misiune si valori
Istoric
Reteaua internationala
Servicii ?i Solu?ii
Nout??i
Echipa noastra
Informatii utile

Cerere de ?nc?rcareCerere devizNe puteti contacta la
Istoric
Istoric
           Istoria noastr? nu începe cu mult timp în urm?, dar, datorit? clien?ilor no?tri, suntem capabili de a o continua …
 
            Compania a fost fondat? în anul 2002 la Sofia  ?i ?i-a început activitatea ca fiind un partener de logistic? pentru firmele de top din Europa de Vest care opereaz? în regiunea Balcanilor . Pozi?ionarea geografic? strategic? a Bulgariei ?i României, pe rute de transport importante, definesc ?ar? ca un important centru de logistic? între Europa, Orientul Mijlociu ?i Orientul Îndep?rtat, fapt care ajut? la crearea de centre logistice ?i importante proiecte industriale.
             Initial, principalele nostre destina?ii în regim de grupaj au fost Fran?a, Spania ?i Turcia.
2004 - Biroul nostru din Ruse (Bulgaria) a fost deschis ca un raspuns la anchetele produc?torilor din domeniu, c?utând un partener corect, mai ales în ceea ce prive?te transporturile dinspre ?i c?tre Turcia.
2005 - Pentru a satisface cerin?ele de noi clienti ne-am extins activitatea pe pia?a româneasc? – astfel am creat biroul nostru din Bucuresti(Romania).
2007 -  A fost deschis biroul din Plovdiv(Bulgaria) ca urmare a unor importante proiecte de construc?ii industriale în aceast? zon?..
2008 - Am extins zonele de depozitare în districtul Sofia ?i am dezvoltat o varietate de servicii cu valoare ad?ugat?
2009- Suntem deja reprezenta?i în Varna (Bulgaria). Cel mai nou birou al companiei ob?ine rezultate foarte bune, în ciuda crizei economice.
       Ca o parte a re?elei interna?ionale de distribu?ie de colete mici, am crescut zonele de depozitare în Ruse. Prin urmare, biroul a fost mutat în incinta depozitului nostru în scopul de a aduce beneficii clientilor nostri.